Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wraking

  Wat is wraking?

  Wraking is de handeling waarbij een lid van de geschillencommisie wordt geviseerd omdat hij wordt vermoed niet onpartijdig een oordeel te kunnen vormen over het geschil.

  Evenwel als een lid weet dat er een reden van wraking tegen hem bestaat, onthoudt dat lid zich van de zaak zodat wordt voorkomen dat de wrakingsprocedure opgestart moet worden.

  Wat zijn de redenen tot wraking?

  De redenen om een lid van de geschillencommissie te wraken zijn limitatief opgenomen in de regelgeving.

  Deze redenen zijn :

  1° als een lid of zijn echtgenoot bloed- of aanverwant van de partijen in de rechte lijn is, of in de zijlijn tot in de vierde graad, of als een lid bloed- of aanverwant in de voormelde graad is van de echtgenoot van een van de partijen;
  2° als een lid wettelijk of feitelijk samenwoont met een van de partijen;
  3° als een lid op persoonlijke titel een schuldeiser of schuldenaar is van een van de partijen;
  4° als een procedure is gevoerd tussen een lid en een van de partijen, of hun echtgenoten, bloed- of aanverwanten in de rechte lijn;
  5° als er een burgerlijk geding hangende is tussen een lid, zijn echtgenoot of echtgenote, hun bloedverwanten in de opgaande en de neerdalende lijn of hun aanverwanten in dezelfde lijn, dan wel in voorkomend geval zijn wettelijke of feitelijke samenwonende partner en een van de partijen, en dat geding, als het door de partij is ingesteld, begonnen is vóór het geding waarin de wraking wordt voorgedragen, ook als dat geding binnen zes maanden vóór de wraking is afgehandeld;
  6° als een lid als getuige is opgetreden in een zaak van een van de partijen;
  7° als tussen het lid en een van de partijen een hoge graad van vijandschap bestaat;
  8° als er aanrandingen of mondelinge of schriftelijke beledigingen of bedreigingen hebben plaatsgevonden, in deze laatste twee gevallen sinds de aanleg van het geding of binnen zes maanden vóór de voordracht van de wraking.

  Hoe verloopt wraking?

  De persoon die een wraking wil voordragen, doet dat vóór de aanvang van de hoorzitting, tenzij de reden van wraking later is ontstaan.

  De wraking wordt aan de secretaris van de geschillencommissie bezorgd door middel van een brief, elektronisch of door persoonlijke afgifte.

  Daags na het ontvangen van de wraking deelt het gewraakte lid zijn standpunt hierover mee aan de secretaris.

  Als het gewraakte lid niet akkoord gaat met de aangehaalde reden van de wraking doet de leidend ambtenaar van Kind en Gezin binnen acht dagen definitief uitspraak over de wraking.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top