Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Terugvorderen of afzien van terugvordering van niet verschuldigde uitkeringen

    Ten onrechte betaalde gezinsbijslag moet teruggevorderd worden.

    In bepaalde gevallen kan de kinderbijslaginstelling beslissen om af te zien van terugvordering als voldaan is aan bepaalde voorwaarden, onder meer inzake de goede trouw van de sociaal verzekerde.

    Art. 22, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

    Datum laatste bijwerking
    Top