Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Pedagogische voorwaarden kleuteronderwijs

  Het kleuteronderwijs is basisonderwijs voor kinderen vanaf twee jaar en zes maanden en loopt tot de aanvang van het lager onderwijs. Hieronder vind je de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag.

  Ingeschreven zijn op de laatste dag

  Om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag moeten kleuters op de laatste dag van het schooljaar ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs. (Art. 26 Groeipakketdecreet) .

  Aanwezig zijn

  De kleuter moet ook een minimum aantal halve schooldagen aanwezig zijn in de kleuterschool, afhankelijk van de leeftijd van de kleuter (Art. 27, §2 Groeipakketdecreet):

  • De kleuter wordt 2 tijdens het jaar waarin het schooljaar begint
   De kleuter die op 31 december van dat schooljaar 2 jaar is: deze kleuter moet 100 halve schooldagen aanwezig zijn tijdens datzelfde schooljaar.
    
  • De kleuter wordt 3 tijdens het jaar waarin het schooljaar begint
   De kleuter die op 31 december van dat schooljaar 3 jaar is, moet 150 halve schooldagen aanwezig zijn tijdens dat schooljaar.
    
  • De kleuter wordt 4 tijdens het jaar waarin het schooljaar begint
   De kleuter die op 31 december van dat schooljaar 4 jaar is, moet 185 halve schooldagen aanwezig zijn tijdens dat schooljaar.
    
  • De kleuter wordt 5 tijdens het jaar waarin het schooljaar begint
   De kleuter die op 31 december van dat schooljaar 5 jaar is, moet 290 halve schooldagen aanwezig zijn tijdens dat schooljaar.
    
  • De kleuter wordt 6 tijdens het jaar waarin het schooljaar begint
   De kleuter die op 31 december van dat schooljaar 6 jaar is (en dus leerplichtig is!) mag gedurende dat schooljaar niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn.
    
  • De kleuter wordt 7 tijdens het jaar waarin het schooljaar begint
   De kleuter die op 31 december van dat schooljaar 7 jaar is (en dus leerplichtig is!) mag gedurende dat schooljaar niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn.
  Datum laatste bijwerking
  Top