Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Pedagogische voorwaarden secundair onderwijs

  Het  secundair onderwijs is onderwijs voor kinderen dat volgt op het lager onderwijs. De leerplicht eindigt op 18 jaar maar na deze leeftijd kan men uiteraard nog verder secundair onderwijs volgen. 
  Hieronder vind je de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag.

  Ingeschreven zijn op de laatste dag

  Om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag moeten leerlingen secundair onderwijs ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor voltijds, deeltijds of buitengewoon secundair onderwijs. (Art. 32 Groeipakketdecreet)

  Niet problematisch afwezig zijn

  De leerling mag niet meer dan 29 halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig zijn tijdens het schooljaar én tijdens het daaraan voorafgaande schooljaar.  (Art. 34, §1, 2° Groeipakketdecreet)

  De vereiste van het niet meer dan 29 halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig zijn, geldt over de grenzen van de niveaus lager en secundair onderwijs heen.

  Max 15 kalenderdagen tussen uit- en her inschrijving

  Een leerling die zich gedurende het schooljaar uitschrijft in het secundair onderwijs moet uiterlijk 15 kalenderdagen (ook vakantiedagen tellen als kalenderdagen) na de datum van uitschrijving, opnieuw  ingeschreven zijn in het secundair onderwijs. (Art. 34, §1, 3° Groeipakketdecreet)

  De leeftijd van 23 jaar niet bereikt hebben tijdens het betrokken schooljaar

  Een schooltoeslag secundair onderwijs wordt toegekend aan een leerling tot en met het schooljaar waarin de leerling tweeëntwintig jaar wordt. Uitgezonderd voor leerlingen die ingeschreven zijn in het buitengewoon secundair onderwijs en in de opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs, waarvoor geen leeftijdsbeperking geldt. (Artikel 35 Groeipakketdecreet).

  Datum laatste bijwerking
  Top