Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wanneer mag een inschrijvingsattest van een school aanvaard worden om na te gaan of voldaan is aan de pedagogische voorwaarden?

    Alle schoolgegevens worden in principe automatisch opgeladen. Indien deze gegevens ontbreken of incorrect zijn dienen betrokkenen aan de school te vragen om de gegevens recht te zetten.
    Scholen kunnen via de verificateur (Agentschap voor onderwijsdiensten) de officiële databank (Discimus) laten rechtzetten. De burger zelf kan die databank niet aanpassen.

    Scholen gelegen buiten België en inschrijvingen in een privéschool worden niet automatisch opgeladen. In deze gevallen mag men dus wel een inschrijvingsattest aanvaarden.

    Datum laatste bijwerking
    Top