Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Manuele alarmbelprocedure

  Indien het recht op een sociale toeslag niet kan worden vastgesteld via de automatische procedure of via de elektronische alarmbelprocedure, kan de begunstigde op eigen initiatief bewijzen dat zijn gezinsinkomen onder de inkomensgrens valt. 

  Hij moet hiervoor een verzoek richten aan de uitbetalingsactor met bewijsstukken waaruit blijkt dat zijn gezinsinkomen gedurende minstens zes opeenvolgende maanden voldoet aan de inkomensgrenzen. 

  Het kadastraal inkomen wordt in aanmerking genomen, op basis van de gegevens die op het ogenblik van de aanvraag gekend zijn. 

  De sociale toeslag wordt toegekend voor deze maanden en vervolgens tot het begin van het eerstvolgende toekenningsjaar.

  Voorbeelden

  Voorbeeld1
  Toekenningsjaar = oktober 2020 tot en met september 2021
  De automatische procedure wordt toegepast: het aanslagbiljet van het kalenderjaar 2018 wordt opgevraagd voor de bepaling van het gezinsinkomen.
  De inkomsten zitten in 2018 boven het grensbedrag. De toeslag wordt niet toegekend in het toekenningsjaar 2020/2021.
  In mei 2021 bezorgt de begunstigde ons het bewijs dat zijn inkomsten onder het grensbedrag liggen van 1/10/2020 tot 31/3/2021. Op basis van deze gegevens kan de sociale toeslag worden toegekend vanaf oktober 2020 tot en met maart 2021 én vervolgens tot en met september 2021.

  Voorbeeld 2
  Toekenningsjaar = oktober 2020 tot en met september 2021
  De automatische procedure wordt toegepast: het aanslagbiljet van het kalenderjaar 2018 wordt opgevraagd voor de bepaling van het gezinsinkomen.
  De inkomsten zitten in 2018 boven het grensbedrag. De toeslag wordt niet toegekend in het toekenningsjaar 2020/2021.
  In december 2020 bezorgt de begunstigde ons het bewijs dat zijn inkomsten onder het grensbedrag liggen van 1/5/2020 tot 31/10/2020. Op basis van deze gegevens kan de sociale toeslag worden toegekend vanaf mei 2020 tot en met oktober 2020 én vervolgens tot en met september 2021.

  Voorbeeld 3
  Toekenningsjaar = oktober 2020 tot en met september 2021
  De automatische procedure wordt toegepast: het aanslagbiljet van het kalenderjaar 2018 wordt opgevraagd voor de bepaling van het gezinsinkomen.
  De inkomsten zitten in 2018 boven het grensbedrag. De toeslag wordt niet toegekend in het toekenningsjaar 2020/2021.
  In september 2020 bezorgt de begunstigde ons het bewijs dat zijn inkomsten onder het grensbedrag liggen van 1/2/2020 tot 31/7/2020. Op basis van deze gegevens kan de sociale toeslag worden toegekend vanaf februari 2020 tot en met juli 2020 én vervolgens tot en met september 2020.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top