Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wanneer en op welke basis wordt het gezinsinkomen vastgesteld?

  Het gezinsinkomen wordt vastgesteld vóór het begin van een toekenningsjaar, op basis van het aanslagbiljet van het kalenderjaar, twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het toekenningsjaar begint. 

  Het kadastraal inkomen en de niet-belastbare inkomsten worden vastgesteld op basis van het kalenderjaar, twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het toekenningsjaar begint. 

  Indien het aanslagbiljet bij het begin van het toekenningsjaar nog niet beschikbaar is, wordt het onderzoek naar het recht op de sociale toeslagen uitgesteld.

  Voorbeeld

  Toekenningsjaar = oktober 2019 tot en met september 2020
  Het aanslagbiljet van het kalenderjaar 2017 wordt opgevraagd voor de bepaling van het gezinsinkomen.
  Voor het kadastraal inkomen en de niet-belastbare inkomsten gelden de gegevens van het kalenderjaar 2017.
  Datum laatste bijwerking
  Top