Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat bij een gewijzigde gezinssamenstelling?

  Voor gezinnen die anders waren samengesteld in het jaar waarop het aanslagbiljet betrekking heeft, houdt men rekening met de gezinssamenstelling aan het begin van het toekenningsjaar.

  Voorbeeld

  Toekenningsjaar = oktober 2010 tot en met september 2021
  De ouders (begunstigdenkern) woonden samen tot mei 2019.
  Het aanslagbiljet van het kalenderjaar 2018 moet worden opgevraagd voor de bepaling van het gezinsinkomen, maar de inkomsten van beide begunstigden moeten apart worden bekeken in hun nieuwe inkomstenkern.
  Datum laatste bijwerking
  Top