Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat met het kalenderjaar van het aanslagbiljet?

  Bij ontvangst van het aanslagbiljet voor het komende toekenningsjaar wordt het recht op de sociale toeslagen eveneens gecontroleerd voor het kalenderjaar waarop de inkomsten van toepassing zijn. 

  Indien het gezinsinkomen niet hoger ligt dan het grensbedrag, wordt de sociale toeslag geregulariseerd voor de maanden waarvoor deze nog niet werd uitbetaald.

  Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  Bij ontvangst van het aanslagbiljet van het kalenderjaar 2018 (toekenningsjaar = oktober 2020 tot en met september 2021) bleek dat het gezinsinkomen boven het grensbedrag lag.
  De sociale toeslag kon niet worden toegekend van oktober 2020 tot en met september 2021.
  Bij ontvangst van het aanslagbiljet van het kalenderjaar 2020 (toekenningsjaar = oktober 2022 tot en met september 2023) blijkt dat het gezinsinkomen onder het grensbedrag ligt.
  De sociale toeslag kan worden toegekend van oktober 2022 tot en met september 2023.
  Bovendien mag de sociale toeslag worden bijgepast van januari 2020 tot en met december 2020.

  Voorbeeld 2
  Bij ontvangst van het aanslagbiljet van het kalenderjaar 2017 (toekenningsjaar = oktober 2019 tot en met september 2020) bleek dat het gezinsinkomen onder het grensbedrag lag.
  De sociale toeslag kon worden toegekend van oktober 2019 tot en met september 2020.
  Bij ontvangst van het aanslagbiljet van het kalenderjaar 2019 (toekenningsjaar = oktober 2021 tot en met september 2022) blijkt dat het gezinsinkomen opnieuw onder het grensbedrag ligt.
  De sociale toeslag kan worden toegekend van oktober 2021 tot en met september 2022.
  Bovendien mag de sociale toeslag worden bijgepast van januari 2019 tot en met september 2019.

  Datum laatste bijwerking
  Top