Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wanneer wordt de sociale toeslag betaald?

    De sociale toeslag wordt samen met het basisbedrag maandelijks uitbetaald, uiterlijk op de achtste van iedere maand die volgt op de maand waarop het recht op die toeslagen betrekking heeft.

    Indien het gaat om een eerste vaststelling van het recht op een sociale toeslag of een regularisatie voor een periode uit het verleden, is het mogelijk dat de sociale toeslag op een andere datum wordt uitbetaald. Deze datum zal steeds zo dicht als mogelijk aansluiten op de datum van vaststelling van het recht.

    Datum laatste bijwerking
    Top