Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat is een sociale toeslag?

    Een sociale toeslag is een bedrag dat bovenop het basisbedrag wordt betaald voor kinderen die opgroeien in een gezin waarvan het gezinsinkomen niet boven een bepaald grensbedrag ligt.  

    De toeslag is onafhankelijk van de socioprofessionele situatie van de begunstigden. Of een sociale toeslag al dan niet toegekend wordt, hangt enkel af van de gezinsgrootte en het gezinsinkomen.

    Datum laatste bijwerking
    Top