Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat verstaat men onder samenwonen?

  Samenwonen blijkt uit de gemeenschappelijke domicilie volgens het Rijksregister. Dit kan enkel weerlegd worden door een officieel document van een overheid/overheidsinstelling, gebaseerd op de reële gezinssituatie.

  Volgende attesten worden als officieel document aanvaard:

  1. Het ontvangstbewijs van de gemeente van de adreswijziging, ook gekend als model 2
  2. Attest van vaststelling van de politie
  3. Beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof
  4. Attest van vaststelling door het OCMW

  De minister kan de lijst met officiële documenten die aanvaard worden om het Rijksregister te weerleggen verder aanvullen.

  Datum laatste bijwerking
  Top