Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Waaruit bestaan de gezinsinkomsten?

  De gezinsinkomsten bestaan uit :

  • de belastbare inkomsten voor aftrek van de bestedingen
  • de onderhoudsgelden
  • de kadastrale inkomsten

  Belastbare inkomsten

  De belastbare gezinsinkomsten bestaan uit:

  1. beroepsinkomsten:

  • voor loontrekkenden: voor aftrek van de beroepskosten
  • voor zelfstandigen: na aftrek van de beroepskosten en vermenigvuldigd met 100/80

  2. ziekte-uitkeringen 3. werkloosheidsuitkeringen 4. pensioenen

  Onderhoudsgelden

  80% van de ontvangen onderhoudsgelden worden meegeteld bij de gezinsinkomsten.
  80% van de uitbetaalde onderhoudsgelden mogen worden afgetrokken van de gezinsinkomsten.

  Aandachtspunt:
  Het betreft hier enkel onderhoudsgelden voor de partner, niet die voor de kinderen.

   Voorbeeld

  Luc en Roza hebben drie kinderen en zijn gescheiden met gelijk verdeelde huisvesting.
  Er zijn dus twee begunstigdenkernen: de moeder, Roza en de vader, Luc.
  Luc betaalt maandelijks 150 euro onderhoudsgeld voor Roza. Hij betaalt ook 3 x 100 euro onderhoudsbijdrage voor de kinderen.

  Om het recht op de sociale toeslag voor Roza te onderzoeken, moet bij haar belastbare inkomsten 80% van het ontvangen onderhoudsgeld voor haarzelf worden meegeteld (80% van 12 x 150 euro).

  Om het recht op de sociale toeslag voor Luc te onderzoeken, mag bij zijn belastbare inkomsten 80% van het door hem betaalde onderhoudsgeld voor zijn ex-partner Roza worden afgetrokken (80% van 12 x 150 euro).

  De onderhoudsbijdrage voor de kinderen mag noch bij de vader, noch bij de moeder worden verrekend.

  Kadastraal inkomen

  Drie keer het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik + één keer het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden moet worden meegeteld voor de berekening van de gezinsinkomsten.

  Wat met uitkeringen aan gehandicapten en leefloon?

  1. Enkel de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) wordt meegeteld voor de berekening van de gezinsinkomsten. 2. Zowel het leefloon als het equivalent van het leefloon wordt meegeteld voor de berekening van de gezinsinkomsten.

  Datum laatste bijwerking
  Top