Artikel 7 BVR Handhaving

    Als na afloop van de maximale opschortingstermijn, vermeld in artikel 3, tweede lid, van dit besluit, of artikel 127, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, geen bewijs geleverd wordt voor de ernstige en eensluidende aanwijzingen, vermeld in artikel 3, eerste lid, van dit besluit, of de ernstige en eensluidende aanwijzingen vermeld in artikel 127, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, betaalt de uitbetalingsactor de toelagen uit die betaald zouden zijn als de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid niet was geschorst.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top