Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 38 BVR Rechtgevend kind

    Het kind van minder dan 25 jaar dat een stage doorloopt om in een openbaar ambt te kunnen worden benoemd, geeft recht op gezinsbijslagen voor de stageperiode als het kind voor die stage geen vergoeding of loon krijgt. De toekenningsperiode mag evenwel de normaal vereiste duur van de stage niet overschrijden.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top