Artikel 38 BVR Rechtgevend kind

Het kind van minder dan 25 jaar dat een stage doorloopt om in een openbaar ambt te kunnen worden benoemd, geeft recht op gezinsbijslagen voor de stageperiode als het kind voor die stage geen vergoeding of loon krijgt. De toekenningsperiode mag evenwel de normaal vereiste duur van de stage niet overschrijden.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top