Artikel 39 BVR Rechtgevend kind

    De stage, vermeld in artikel 38, is ofwel de voorwaarde die rechtstreeks vereist is voor de benoeming in een openbaar ambt of kan de aanleiding geven om in een openbaar ambt te worden benoemd.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top