Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 23/1 BVR Zorgtoeslag

  Het agentschap Opgroeien regie maakt op basis van de ontvangen aanvragen, vermeld in artikel 11, bundels op van aanvragen die ter beschikking worden gesteld aan de evaluerend arts in de digitale toepassing waarin het agentschap Opgroeien regie voorziet.

  De evaluerend arts kiest zelf welke volume hij opneemt. Indien meerdere beschikbare evaluerend artsen in aanmerking komen voor een bundel krijgt de evaluerend arts voorrang die:

  1. regelmaat en continuïteit biedt;
  2. over specifieke competenties beschikt;
  3. geen indicaties heeft dat hij de erkenningsvoorschriften en -voorwaarden, vermeld in artikels 22 tot en met 24, niet naleeft, of die niet in een proces tot schorsing of opheffing van zijn erkenning zit als vermeld in artikel 34 tot en met 36.

  De minister kan de nadere regels bepalen voor de toepassing van het tweede lid. Waaronder de invulling van de criteria die de rangorde bepalen en de procedure om tot de rangorde te komen.
  Als er niet voldoende evaluerend artsen in aanmerking komen op basis van de rangorde uit het tweede lid, kan de minister de wijze bepalen waarop een rangorde wordt gemaakt tussen de erkende, niet-opgeleide evaluerend artsen.

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag en het Besluit Ondersteuningstoeslag van 2022 - artikel 11 - inwerkingtreding 01.05.2024

  In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2023, wordt een artikel 23/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Art. 23/1. Het agentschap Opgroeien regie maakt op basis van de ontvangen aanvragen, vermeld in artikel 11, bundels op van aanvragen die ter beschikking worden gesteld aan de evaluerend arts in de digitale toepassing waarin het agentschap Opgroeien regie voorziet.

  De evaluerend arts kiest zelf welke volume hij opneemt. Indien meerdere beschikbare evaluerend artsen in aanmerking komen voor een bundel krijgt de evaluerend arts voorrang die:

  1. regelmaat en continuïteit biedt;
  2. over specifieke competenties beschikt;
  3. geen indicaties heeft dat hij de erkenningsvoorschriften en -voorwaarden, vermeld in artikels 22 tot en met 24, niet naleeft, of die niet in een proces tot schorsing of opheffing van zijn erkenning zit als vermeld in artikel 34 tot en met 36.

  De minister kan de nadere regels bepalen voor de toepassing van het tweede lid. Waaronder de invulling van de criteria die de rangorde bepalen en de procedure om tot de rangorde te komen.
  Als er niet voldoende evaluerend artsen in aanmerking komen op basis van de rangorde uit het tweede lid, kan de minister de wijze bepalen waarop een rangorde wordt gemaakt tussen de erkende, niet-opgeleide evaluerend artsen.".

  Datum van publicatie
  Top