Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 100 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Het bedrag van de door de kinderbijslagfondsen te ontvangen bijdragen wordt vastgesteld zonder rekening te houden met de gedeelten van een cent, indien het gedeelte 0,5 niet bereikt. De gedeelten van een cent die 0,5 of meer bereiken worden voor een cent gerekend.

  De afronding op een cent naar boven of naar beneden geschiedt op het gezamenlijk te ontvangen bedrag.

  Het K.B. van 11.12.2001, art. 18 (B.S. 22.12.2001), van kracht vanaf 01.01.2002,heeft artikel 100 gewijzigd als volgt:

  1° in het eerste lid, werden de woorden "zonder rekening te houden met de frankgedeelten van minder dan vijftig centiemen. De frankgedeelten van vijftig centiemen of meer worden voor één frank gerekend." vervangen als volgt: "zonder rekening te houden met de gedeelten van een cent, indien het gedeelte 0,5 niet bereikt. De gedeelten van een cent die 0,5 of meer bereiken worden voor een cent gerekend." ;

  2° in het tweede lid werd het woord "frank" vervangen door het woord "cent".
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top