Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 155 van de Algemene kinderbijslagwet

    Opgeheven vanaf 1.07.2011 - Wet van 6.06.2010 (B.S. 01.07.2010)

    De wet van 06.06.2010, art. 109 (B.S. 01.07.2010), van kracht vanaf 01.07.2011, heeft art. 155 opgeheven.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top