Artikel 164 van de Algemene kinderbijslagwet

 

Opgeheven vanaf 3.6.1958 - Wet van 2.5.1958, art. 14 (B.S. 24.5.1958)

De wet van 02.05.1958, art. 14 (B.S. 24.5.1958), van kracht vanaf 03.06.1958,heeft artikel 164 opgeheven.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top