Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 164 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 3.6.1958 - Wet van 2.5.1958, art. 14 (B.S. 24.5.1958)

  De wet van 02.05.1958, art. 14 (B.S. 24.5.1958), van kracht vanaf 03.06.1958,heeft artikel 164 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top