Artikel 164bis van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 10.1.2004 - Programmawet van 22.12.2003, art. 256 (B.S. 31.12.2003)

  De programmawet van 22.12.2003, art. 256 (B.S. 31.12.2003), van kracht vanaf 10.1.2004,heeft dit artikel opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top