Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 164bis van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 10.1.2004 - Programmawet van 22.12.2003, art. 256 (B.S. 31.12.2003)

  De programmawet van 22.12.2003, art. 256 (B.S. 31.12.2003), van kracht vanaf 10.1.2004,heeft dit artikel opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top