Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 30 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  De besluiten van toelating of van intrekking der toelating, alsmede die welke aan de statuten toegebrachte wijzigingen goedkeuren worden in de "Moniteur belge" opgenomen.

  In geval van wijziging aan de statuten, worden de gewijzigde bepalingen onder vorm van bijlagen in de "Moniteur belge" bekendgemaakt.

  Het K.B. van 19.12.1939 (B.S. 22.12.1939), van kracht vanaf 01.01.1940,heeft eenvoudig de nummering gewijzigd van het artikel.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top