Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 43 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.4.1990 - Wet van 22.12.1989, art. 53 (B.S. 30.12.1989)

  De programmawet van 22.12.1989, art. 53 (B.S. 30.12.1989), van kracht vanaf 01.04.1990,heeft artikel 43 opgeheven.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top