Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 53ter van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.4.1983 - K.B. nr. 122 van 30.12.1982, art. 21, 2° (B.S. 12.1.1983) (ERR. B.S. 12.2.1983)

  Het K.B. nr 122 van 30.12.1982, art. 21 (B.S. 12.1.1983 ; Err. B.S. 12.2.1983), van kracht vanaf 1.4.1983,heeft art. 53ter opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top