Artikel 53ter van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.4.1983 - K.B. nr. 122 van 30.12.1982, art. 21, 2° (B.S. 12.1.1983) (ERR. B.S. 12.2.1983)

  Het K.B. nr 122 van 30.12.1982, art. 21 (B.S. 12.1.1983 ; Err. B.S. 12.2.1983), van kracht vanaf 1.4.1983,heeft art. 53ter opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top