Artikel 53bis van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.4.1983 - K.B. nr. 122 van 30.12.1982, art. 21, 1° (B.S. 21.1.1983) (ERR. B.S. 12.2.1983)

  Het K.B. nr 122 van 3O.12.1982, art. 21 (B.S. 12.1.1983 ; Err. B.S. 12.2.1983), van kracht vanaf 1.4.1983, heeft artikel 53bis opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top