Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 65 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.4.1983 - K.B. nr. 207 van 13.9.1983, art. 14 (B.S. 29.9.1983)

  Het K.B. nr. 207 van 13.09.1983, art. 14 (B.S. 29.09.1983), dat uitwerking had vanaf 01.04.1983,heeft art. 65 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top