Artikel 65 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.4.1983 - K.B. nr. 207 van 13.9.1983, art. 14 (B.S. 29.9.1983)

  Het K.B. nr. 207 van 13.09.1983, art. 14 (B.S. 29.09.1983), dat uitwerking had vanaf 01.04.1983,heeft art. 65 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top