Artikel 90 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 1.4.1957 - KB van 10.4.1957, art. 30 (B.S. 15-16.4.1957)

  Het K.B. van 10.04.1957, art. 30 (B.S. 15/16.04.1957), dat uitwerking had vanaf 01.04.1957,heeft dit artikel opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top