996/87ter van 22 december 2017 - Fusie tussen kinderbijslagfondsen

  In dienstbrief 996/87 van 11 december 2008 worden de praktische regels voor een fusie tussen twee kinderbijslagfondsen beschreven, zowel in het kader van het Nationaal Repertorium van de Werkgevers als het Kadaster van de Kinderbijslag. De dienstbrief werd op 1 oktober 2016 opgeheven.

  Dienstbrief 996/87bis van 7 december 2016 omschrijft de nieuwe bepalingen die op 1 oktober 2016 in werking treden.

  CO 1415 van 8 september 2017 bepaalt dat de bevoegdheden van de kinderbijslagfondsen krachtens artikel 11 van het ontwerp van het samenwerkingsakkoord tussen de deelentiteiten op 1 januari 2018 worden geblokkeerd.

  Om de gevolgen van CO 1415 over de fusie tussen de fondsen vorm te geven wordt dienstbrief 996/87bis op 1 januari 2018 opgeheven en worden de nieuwe regels in de bijlage van deze dienstbrief 996/87ter vermeld.

  Vanaf 31 december 2017 zijn de regels van dienstbrief 996/87bis dus niet langer van toepassing.

  De nieuwe bepalingen in de bijlage van deze dienstbrief gelden vanaf 1 januari 2018.

  Top