996/87bis van 7 december 2016 - Fusies tussen kinderbijslagfondsen

  In dienstbrief 996/87 van 11 december 2008 worden de praktische regels voor een fusie tussen twee kinderbijslagfondsen beschreven, zowel in het kader van het Nationaal Repertorium van de Werkgevers als het Kadaster van de Kinderbijslag.

  Na vragen van de fondsen over de praktische regels met betrekking tot het indienen van de aanvragen tot aansluiting en ontslag voor, tijdens of na de fusiemaand werden de regels als volgt gewijzigd:

  • De wijze om een aanvraag tot aansluiting en ontslag in te dienen werd uitgebreid tot gewone brief, aangetekende brief, fax, e-mail en persoonlijk overhandigen, zonder rangschikking, en de bepaling voor elke wijze van het element op basis waarvan de aanvraagdatum wordt vastgelegd.
  • Verduidelijking van het feit dat als een werkgever zich bij een fusie bij een ander fonds dan het overnemende fonds aansluit, het nieuwe door de verzekeringsplichtige werkgever gekozen fonds het overgenomen fonds waarbij die verzekeringsplichtige werkgever aangesloten was, onmiddellijk per aangetekende brief moet meedelen dat de verzekeringsplichtige werkgever in het kader van de fusie een aanvraag tot ontslag heeft ingediend.
  • Samenvattende en chronologische tabellen van de bij een fusie uit te voeren acties werden toegevoegd.

  Om die nieuwe werkmethode te formaliseren werd dienstbrief 996/87 op 1 oktober 2016 opgeheven en zijn de nieuwe regels als bijlage van deze dienstbrief opgenomen.

  Sinds 30 september 2016 zijn de regels van dienstbrief 996/87 dus niet langer van toepassing.

  De nieuwe als bijlage van deze dienstbrief opgenomen bepalingen zijn sinds 1 oktober 2016 van toepassing.

  Top