999/134 van 1 september 2005 - Formulieren P7int en P9bis - Aanpassing aan de reglementering voor het niet-hoger onderwijs

    Met CO 1354 van 8 juli 2005 werden u de wijzigingen meegedeeld aan het formulier P7 (kinderbijslag voor studenten) ingevolge de aanpassing van de reglementering aan de BaPastructur en de flexibilisering in het hoger onderwijs.

    Als bijlagen delen wij u de wijzigingen mee aan de formulieren P9bis (NL - FR) (studenten in de ondernemersopleiding) en P7int (NL - FR) (studenten buiten de Europese Unie) ingevolge de wijzigingen aan reglementering voor niet-hoger onder (de 17 lesuren-regel).

    Top