999/133 van 22 augustus 2005 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 augustus 2005 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  lngevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  - P19info, gevoegd bij de P19 en ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  - P19bis, ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  - P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)

  - P2 (gehandicapten), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondememinsghoofd)

  - J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  U vindt als bijlage de bladzijden die het voorwerp hebben uitgemaakt van een wijziging.

  Top