Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/133 van 22 augustus 2005 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 augustus 2005 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  lngevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  - P19info, gevoegd bij de P19 en ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  - P19bis, ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  - P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)

  - P2 (gehandicapten), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondememinsghoofd)

  - J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  U vindt als bijlage de bladzijden die het voorwerp hebben uitgemaakt van een wijziging.

  Top