Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/146quater van 24 mei 2017 - Informatieplicht - Module 20: gehandicapt kind wordt 21

  Kinderen met een aandoening hebben in die hoedanigheid recht op kinderbijslag en bijkomende bijslag tot de leeftijd van 21 jaar onder de voorwaarden van Art. 47 en Art. 63 AKBW.  Vanaf de leeftijd van 21 jaar kunnen zij een tegemoetkoming aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid, DG  personen met een handicap.

  Wanneer het kind het statuut heeft van leerling (Art. 62, §2 AKBW), (thesis)student (Art. 62, §3 en §4 AKBW) of werkzoekende schoolverlater (art. 62, §5 AKBW), kan de kinderbijslag, zonder bijkomende bijslag, na de leeftijd van 21 jaar verder betaald worden.

  Om de gezinnen te informeren over het einde van het recht op kinderbijslag in de hoedanigheid van kind met een aandoening en de aanvraag in de regeling voor personen met een handicap, zenden de kinderbijslaginstellingen, volgens de bepalingen van de MO 458 van 5 mei 1988, op de leeftijd van 20 jaar daarover een informatiebrief aan de gezinnen.  Een herinnering volgt drie maanden later.

  De meest recente versie van deze informatiebrief (module 20) werd opgenomen in de dienstbrief 999/146 van 15 mei 2008.  Deze module geeft tevens uitleg over de procedure bij aanvraag van een tegemoetkoming waarbij wordt gesteld dat deze bij het gemeentebestuur moet worden ingediend.
  Volgens de MO 458 addendum van 30 juni 2014 kan de aanvraag ook via het ziekenfonds gebeuren.

  De voorbije jaren werden door de FOD Sociale Zekerheid, DG personen met een handicap echter meerdere wijzigingen aangebracht aan de aanvraagprocedure.  Zo kan de burger nu ook zelf (of met de hulp van iemand uit zijn of haar omgeving) via de tool MyHandicap online een aanvraag indienen. Wie hulp nodig heeft, kan wel nog steeds terecht bij het ziekenfonds, de gemeente, het OCMW, een sociaal huis of bij de DG Personen met een handicap.

  De inhoud van de module 20 werd aangepast aan de recente ontwikkelingen.  De actuele aanvraagprocedure wordt beschreven, links naar de website van de FOD opgenomen en praktische tips toegevoegd.

  In bijlage vindt u een versie van deze aangepaste briefmodule in het Nederlands, Frans en Duits.

  Top