999/147 van 19 mei 2008 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 mei 2008 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  - P18info/ P19info, gevoegd bij de P18, P19, P19quater,P19quinquies en P19sexies en ook de folder ter vervanging van achterkant van P19ter.

  - P19bis ook de folder ter vervanging van de achterkant bvan de P19ter

  - P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)

  - P2 (gehandicapten), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ndernemershoofd)

  - J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  De aangepaste versies, die u ook kan vinden op de website van de Rijksdienst: www.kindergeld.be of rkw.be, zullen aan de kinderbijslagfondsen per mail worden opgemaakt.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd.

  Top