Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/147 van 19 mei 2008 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 mei 2008 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  - P18info/ P19info, gevoegd bij de P18, P19, P19quater,P19quinquies en P19sexies en ook de folder ter vervanging van achterkant van P19ter.

  - P19bis ook de folder ter vervanging van de achterkant bvan de P19ter

  - P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)

  - P2 (gehandicapten), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ndernemershoofd)

  - J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  De aangepaste versies, die u ook kan vinden op de website van de Rijksdienst: www.kindergeld.be of rkw.be, zullen aan de kinderbijslagfondsen per mail worden opgemaakt.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd.

  Top