Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/146ter van 14 juli 2016 - Motivering van de beslissingen n.a.v. het overlijden van een actor

  Naar aanleiding van de terreuraanslagen van 22 maart 2016, heeft FAMIFED vastgesteld dat de standaardmodules1 voor de beslissing naar aanleiding van het overlijden van een actor in een kinderbijslagdossier ofwel niet bestonden ofwel de kinderbijslagfondsen niet in staat stelden om deze beslissing respectvol en met empathie te motiveren.

  Daarom heeft FAMIFED de nodige modules uitgewerkt voor gebruik bij elk overlijden van een ouder, bijslagtrekkende of rechtgevend kind. Bijzondere aandacht werd besteed aan de keuze van de bewoordingen en het uiten van medeleven aan de nabestaanden.

  Er werden 3 brieven opgesteld die zijn afgestemd op de rol van de overledene in het dossier (rechthebbende/ouder, bijslagtrekkende, rechtgevend kind):

  • Brief 1 - Overlijden van een ouder en betaling van de verhoogde wezenbijslag aan dezelfde bijslagtrekkende
  • Brief 2 - Overlijden van de bijslagtrekkende en betaling aan een nieuwe bijslagtrekkende in hetzelfde gezin of in een ander gezin
  • Brief 3 - Einde van het recht voor het overleden kind en rangaanpassing voor de andere kinderen in hetzelfde dossier of in een dossier betaald door een ander kinderbijslagfonds

  De passages in het cursief en de voetnoten dienen te worden ingevuld/aangepast of geschrapt rekening houdend met de concrete gegevens in het dossier.

  Om dubbel gebruik van motiveringsbrieven te vermijden voorziet brief 3 de mogelijkheid om bij overlijden van een kind de rangaanpassing voor de overige rechtgevende kinderen, voor wie door een ander kinderbijslagfonds betaald wordt aan dezelfde bijslagtrekkende, te integreren in de beslissing over het einde van het recht bij overlijden. Daartoe moet het betrokken fonds de relevante gegevens opvragen bij het andere fonds. Op die manier is voldaan aan de voorschriften van het Handvest2 . Het andere fonds hoeft geen brief meer te sturen aan de bijslagtrekkende.

  In bijlage vindt u een versie van deze briefmodules in het Nederlands, Frans en Duits.

   

   

  • 1Dienstbrief 999/146 van 15 mei 2008, Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht
  • 2Art. 13 van het Handvest van de sociaal verzekerde
  Top