Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1048 van 6 december 1977 - Wijze waarop de ongeschiktheid van sommige personen wordt vastgesteld voor de toepassing van SWKL (uittreksel)

   

  (...)

  Wat de gevallen betreft waar de arbeidsongeschiktheid niet bevestigd wordt, doch de geneesheer een nieuwe vaststelling doet welke voor gevolg heeft dat het recht op kinderbijslag verloren gaat, is de Minister van mening dat gebruik moet gemaakt worden van de op het advies K.C. 132/6420 van de C.A.B.Z. gesteunde administratieve rechtspraak, volgens welke er geen terugvordering moet gebeuren van de kinderbijslag die de fondsen, in overeenstemming met de reglementering terzake, geldig betaald hebben op grond van een vroegere beslissing.

  De fondsen zijn daarentegen gehouden de nieuwe beslissing vanaf de betekening uit te voeren.

  Onderhavige omzendbrief dient toegepast binnen de perken van de verjaring, voorzien in art. 120, G.W.

  Top