Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1047 van 6 december 1977 - Art. 48 en Art. 62, §1bis en §4 GW - Verval van het recht op kinderbijslag - Aanvatten van winstgevende bedrijvigheid (uittreksel)

  (...)

  1. Toepassing van artikel 62, § 41 G.W.

  Het verbod van een niet toegelaten winstgevende bedrijvigheid uit te oefenen, dat bepaald is ter uitvoering van § 42 van artikel 62 G.W., is een omstandigheid welke een beletsel vormt voor de toekenning van kinderbijslag voor een student, met andere woorden een gegeven dat de toekenning van kinderbijslag schorst, terwijl de student in principe rechtgevend blijft. Om die reden is artikel 48 niet van toepassing wanneer in de loop van een maand een student een niet toegelaten winstgevende bedrijvigheid uitoefent. In de loop van die maand is derhalve het recht op kinderbijslag geschorst.

  (...)

  Artikel 62, § 4 lezen als artikel 62, § 3 ingevolge artikel 51 van de Wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen.

  • 1
  • 2Lezen § 3, ingevolge artikel 51 van de Wet van 29 april 1956 houdende sociale bepalingen.
  Top