Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1421 van 13 september 2018 - Voorafbetaling kraamgeld in de Vlaamse Gemeenschap in het 4e kwartaal 2018

  1.  Situering

  Op 1 januari 2019 nemen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de betaling van de gezinsbijslag over van de federale overheid.

  In Vlaanderen treedt op die datum het Groeipakket in werking. Artikel 9 van het decreet Groeipakket voorziet in de betaling van een startbedrag geboorte van € 1.1221  voor elk kind, ongeacht zijn geboorterang.  Dit bedrag ligt hoger dan het huidige bedrag van het kraamgeld voor tweede en volgende geboren kinderen, maar lager dan het bedrag van het kraamgeld voor een eerste kind of voor meerlingen.

  Na vijf maanden zwangerschap kan de voorafbetaling van het startbedrag worden aangevraagd.

  Om te vermijden dat bij de voorafbetaling in het 4e kwartaal 2018 een te hoog bedrag aan kraamgeld wordt uitbetaald, voorziet artikel 10, § 1 van het Groeipakket in een afwijking op artikel 73bis, §1, derde lid, 1° AKBW. Deze afwijking houdt in dat vanaf 1 oktober 2018 aan de toekomstige moeders met regiocode "Vlaamse Gemeenschap" de voorafbetaling voor een eerste kind of een meerling van wie de vermoedelijke geboortedatum na 31 december 2018 ligt, beperkt wordt tot € 1.122.

  Als deze eerste kinderen of meerlingen uiteindelijk toch geboren worden vóór 1 januari 2019 geven ze recht op het bedrag van het kraamgeld2  en dient het positieve verschil tussen het bedrag van het kraamgeld en de uitbetaalde € 1.122 te worden bijgepast.
  Wanneer het om een tweede of een volgende geboorte gaat, verandert er niets: in het vierde kwartaal 2018 wordt verder het bedrag van het kraamgeld betaald, ongeacht of de vermoedelijke geboortedatum van het kind voor of na 1 januari 2019 valt.

  De voorafbetaling van kraamgeld in het 4e kwartaal 2018 aan toekomstige moeders met een regiocode andere dan de Vlaamse Gemeenschap gebeurt eveneens voor alle geboortes aan de bedragen van het kraamgeld in artikel 73bis AKBW.

  2. Schematisch overzicht

  De onderstaande tabel bevat de mogelijke situaties die zich in het 4e kwartaal 2018 kunnen voordoen voor de toekomstige moeders met regiocode Vlaamse Gemeenschap.

  Situatie bij aanvraag voorafbetaling Bedrag voorafbetaling Geboorte vóór 1 januari 2019
  Geboorte voorzien
  < 1/1/2019 en een eerste
  geboorte of meerling
  Bedrag AKBW: € 1.272,52 Betaald bedrag OK
  Geboorte voorzien
  < 1/1/2019 en een tweede of
  volgende geboorte 
  Bedrag AKBW: € 957,42 Betaald bedrag OK
  Geboorte voorzien
  > 1/1/2019 en een eerste
  geboorte of meerling
  Bedrag Groeipakket: € 1.122 Te weinig betaald: € 150,52 bijibetalen
  Geboorte voorzien
  > 1/1/2019 en tweede of
  volgende geboorte 
  Bedrag AKBW: € 957,42 Betaald bedrag OK

  De toekomstige regulator in Vlaanderen zal aan de toekomstige uitbetalingsactoren in Vlaanderen de nodige technische instructies verstrekken hoe ze de betalingen van het kraamgeld dienen te regulariseren, wanneer de vermoedelijke geboortedatum voor 1 januari 2019 valt, maar het kind pas na 31 december 2018 geboren wordt.

  • 1Geïndexeerd bedrag vanaf 1 september 2018 van 1.100 euro.
  • 2In dat geval is de Algemene Kinderbijslagwet van toepassing. Bijgevolg is het bedrag van het kraamgeld voorzien in artikel 73bis AKBW verschuldigd.
  Datum van afkondiging
  Top