Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 198 van 11 december 1963 - Kinderen wiens moeder de arbeid staakte wegens zwangerschap

   

  Ik heb de eer u mede te delen, dat ik bij toepassing van voormeld artikel 73ter, tweede lid, beslist heb de twee volgende algemene afwijkingen toe te staan:

  1. (...)

  2. Het kraamgeld wordt verleend in alle gevallen waarin een werkneemster ten vroegste 5 maand voor de geboorte haar arbeid wegens zwangerschap heeft onderbroken.

  Beide algemene afwijkingen dienen toegepast te worden binnen de perken van artikel 120 van voormelde geordende wetten.

  Top