MO 198 van 11 december 1963 - Kinderen wiens moeder de arbeid staakte wegens zwangerschap

   

  Ik heb de eer u mede te delen, dat ik bij toepassing van voormeld artikel 73ter, tweede lid, beslist heb de twee volgende algemene afwijkingen toe te staan:

  1. (...)

  2. Het kraamgeld wordt verleend in alle gevallen waarin een werkneemster ten vroegste 5 maand voor de geboorte haar arbeid wegens zwangerschap heeft onderbroken.

  Beide algemene afwijkingen dienen toegepast te worden binnen de perken van artikel 120 van voormelde geordende wetten.

  Top