Vlaanderen

MO 201 van 8 april 1964 - Werknemers van vreemde nationaliteit tewerkgesteld in de Belgische steenkoolnijverheid

 

Ik heb de eer u mede te delen, dat ik beslist heb die algemene afwijking onder dezelfde voorwaarden te verlenen aan die mijnwerkers, zo zij wegens ziekte, verwonding of ongeschiktheid niet verder ondergrondse mijnarbeid kunnen verrichten en tijdelijk of definitief bovengronds in de Belgische steenkoolnijverheid worden tewerkgesteld.

Deze omzendbrief is toepasselijk binnen de perken van de bepalingen van artikel 120.

Top