Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 201 van 8 april 1964 - Werknemers van vreemde nationaliteit tewerkgesteld in de Belgische steenkoolnijverheid

     

    Ik heb de eer u mede te delen, dat ik beslist heb die algemene afwijking onder dezelfde voorwaarden te verlenen aan die mijnwerkers, zo zij wegens ziekte, verwonding of ongeschiktheid niet verder ondergrondse mijnarbeid kunnen verrichten en tijdelijk of definitief bovengronds in de Belgische steenkoolnijverheid worden tewerkgesteld.

    Deze omzendbrief is toepasselijk binnen de perken van de bepalingen van artikel 120.

    Top