Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 601 van 30 januari 2008 - Toepassing van Art. 76bis, §1, van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing op 1 januari 2008

   

  Ik heb de eer u als bijlage de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn op 1 januari 2008.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie :

  • spilindex : 106,22 (2004 = 100);
  • liquidatiecoëfficienten : 1,1717.
  IN 'T KORT :
  •  van de gezinsbijslag aan de spilindex 106,22 (2004 = 100) 
  •  van toepassing vanaf 1 januari 2008.
  Top