MO 601 van 30 januari 2008 - Toepassing van Art. 76bis, §1, van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing op 1 januari 2008

 

Ik heb de eer u als bijlage de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn op 1 januari 2008.

Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie :

  • spilindex : 106,22 (2004 = 100);
  • liquidatiecoëfficienten : 1,1717.
IN 'T KORT :
  •  van de gezinsbijslag aan de spilindex 106,22 (2004 = 100) 
  •  van toepassing vanaf 1 januari 2008.
Top