Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 614 van 30 juni 2011 - Toepassing van Art. 76bis, §1, van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 mei 2011

  Ik heb de eer u als bijlage de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn vanaf 1 mei 2011.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie :

  • spilindex : 114,97 (2004 = 100);
  • liquidatiecoëfficient : 1,2682.
  IN 'T KORT :
  • Bedrag van de gezinsbijslag aan de spilindex 114,97 (2004 = 100);
  • Barema van toepassing vanaf 1 mei 2011.
  Top