MO 614 van 30 juni 2011 - Toepassing van Art. 76bis, §1, van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 mei 2011

  Ik heb de eer u als bijlage de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn vanaf 1 mei 2011.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie :

  • spilindex : 114,97 (2004 = 100);
  • liquidatiecoëfficient : 1,2682.
  IN 'T KORT :
  • Bedrag van de gezinsbijslag aan de spilindex 114,97 (2004 = 100);
  • Barema van toepassing vanaf 1 mei 2011.
  Top