MO 615 van 6 maart 2012 - Toepassing van Art. 76bis, §1, van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 februari 2012

  Ik heb de eer u als bijlage de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn vanaf 1 februari 2012.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie:

  • spilindex: 117,27 (2004 = 100);
  • Iiquidatiecoëfficient: 1,2936.
  IN 'T KORT
  • Bedrag van de gezinsbijsiag aan de spilindex 117,27 (2004 = 100);
  • Barema van toepassing vanaf 1 februari 2012.
  Top