Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 615 van 6 maart 2012 - Toepassing van Art. 76bis, §1, van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 februari 2012

  Ik heb de eer u als bijlage de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn vanaf 1 februari 2012.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie:

  • spilindex: 117,27 (2004 = 100);
  • Iiquidatiecoëfficient: 1,2936.
  IN 'T KORT
  • Bedrag van de gezinsbijsiag aan de spilindex 117,27 (2004 = 100);
  • Barema van toepassing vanaf 1 februari 2012.
  Top