Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 617 van 7 januari 2013 - Toepassing van Art. 76bis, §1, van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 december 2012

  lk heb de eer u, als bijlage, de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn vanaf 1 december 2012.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie:

  • spilindex : 119,62 (2004 = 100);
  • liquidatiecoëfficient : 1,3195.
  IN 'T KORT
  • Bedrag van de gezinsbijslag aan de spilindex 119,62 (2004 = 100);
  • Barema's van toepassing vanaf 1 december 2012.
  Top