MO 617 van 7 januari 2013 - Toepassing van Art. 76bis, §1, van de SWKL - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 december 2012

  lk heb de eer u, als bijlage, de bedragen mee te delen van de gezinsbijslag die van toepassing zijn vanaf 1 december 2012.

  Die bedragen zijn vastgesteld op basis van de volgende elementen van indexatie:

  • spilindex : 119,62 (2004 = 100);
  • liquidatiecoëfficient : 1,3195.
  IN 'T KORT
  • Bedrag van de gezinsbijslag aan de spilindex 119,62 (2004 = 100);
  • Barema's van toepassing vanaf 1 december 2012.
  Top