12 maart 1990 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 18.4.1990)

    Opgeheven vanaf 1.10.1997 - Koninklijk besluit van 25.4.1997, art. 9 - B.S. 17.5.1997

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top