Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 89 Groeipakketdecreet

  De individuele beslissingen die in rechten raken, moeten de volgende vermeldingen bevatten:

  1° de mogelijkheid om inlichtingen te krijgen over de beslissing bij de uitbetalingsactor;

  2° de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, de uitbetalingsactor of bij de klachten- en bemiddelingsdienst die opgericht is binnen het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid;

  3° de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de geschillencommissie;

  4° de mogelijkheid om bij de bevoegde rechtbank beroep in te stellen, na uitputting van het beroep bij de geschillencommissie;

  5° het adres van de geschillencommissie en de bevoegde rechtbank;

  6° de termijn om bij de geschillencommissie en bij de bevoegde rechtbank beroep in te stellen, en de wijze waarop dat moet gebeuren;

  7° de inhoud van artikel 728 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek;

  8° de refertes van het dossier, van de betrokken dienst en van de dossierbeheerder.

  Als de beslissing de vermeldingen, vermeld in het eerste lid, niet bevat, gaat de termijn om beroep in te stellen bij de geschillencommissie pas in vier maanden na de kennisgeving van de beslissing.

  De Vlaamse Regering kan bepalen dat het eerste lid niet van toepassing is op de toelagen in het kader van het gezinsbeleid die ze bepaalt.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top