Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 90 Groeipakketdecreet

  De beslissingen tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen moeten, naast de vermeldingen, vermeld in artikel 89, de volgende aanduidingen bevatten:

  1° de vaststelling dat er onverschuldigde bedragen zijn betaald;

  2° het totale onverschuldigde bedrag dat is betaald, en de berekeningswijze ervan;

  3° de inhoud en de refertes van de bepalingen in strijd waarmee de betalingen zijn gedaan;

  4° de verjaringstermijn die van toepassing is;

  5° in voorkomend geval, de mogelijkheid voor de uitbetalingsactor om van de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen af te zien en de procedure die daarvoor moet worden gevolgd;

  6° de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel tot terugbetaling in schijven voor te leggen.

  Als de beslissing de vermeldingen, vermeld in artikel 89, eerste lid, niet bevat, gaat de termijn om beroep in te stellen bij de geschillencommissie pas in vier maanden na de kennisgeving van de beslissing.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top