Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 176 Groeipakketdecreet

  Gearchiveerde versie
  Dit artikel werd gewijzigd door decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021)

   

  Als de private uitbetalingsactor een inbreuk pleegt of een vergunning heeft verkregen op basis van onjuiste gegevens, kan Kind en Gezin een of meer van de volgende bestuurlijke maatregelen opleggen:

  1° een verbod om nieuwe begunstigden aan te sluiten;

  2° de opmaak en uitvoering van een herstelplan;

  3° de opheffing van de vergunning.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top