Vlaanderen

9 april 1965 - Koninklijk besluit betreffende de Pool van de zeelieden ter koopvaardij (BS 19.5.1965)

Tabs

Top