Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

17 april 2024 | Nieuw! Mededeling A/51 - Decreet en BVR diverse bepalingen - Geactualiseerde toelichtingsnota 1 - Omkering van de rangen

Mededeling A/51 van 16 april 2024 - Decreet en BVR diverse bepalingen

Wetgevend kader:

  • Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waaronder het verbod op winst op zorg (…)
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag en het Besluit Ondersteuningstoeslag van 2022 (B.S. 11 maart 2024)

Toelichtingsnota 1 van 16 april 2024 - Omkering van de rangen (geactualiseerd)

  • Wijziging voetnoot 12
Top