Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

T/2 van 17 juni 2019 - Richtlijnen voor het doorsturen van vonnissen en arresten aan het VUTG

  T/2 - Mededeling van het VUTG

  17 juni 2019

  Betreft: Richtlijnen voor het doorsturen van vonnissen en arresten aan het VUTG

   

  De Juridische dienst van het VUTG volgt de rechtspraak op over dossiers waarin de uitbetalingsactoren partij zijn.  Het gaat hier om de volgende vonnissen en arresten met impact op de rechtsvaststelling of de uitbetaling:

  • Vonnissen en arresten in geschillendossiers die lopende zijn voor de Arbeidsrechtbank of het Arbeidshof op 31 december 2018.
    
  • Vonnissen (en arresten) in geschillendossiers die ingeleid worden bij de Arbeidsrechtbanken vanaf 1 januari 2019 tegen beslissingen over een periode tot en met 31 december 2018.
  • Vonnissen over geschillen met betrekking tot de aanwijzing van de begunstigde.
    
  • Vonnissen over geschillen met betrekking tot de kwalificatie van de ernst van de ondersteuningsbehoefte in het kader van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

  Hiertoe verzamelt het Agentschap de vonnissen en arresten waarin de uitbetalingsactoren partij zijn om een globaal overzicht van de rechtspraak te behouden. 

  Het Agentschap verleent enkel nog advies op vraag van de uitbetalingsactor in specifieke dossiers waarover de uitbetalingsactor zelf gegronde twijfels heeft over de uitspraak van de rechter.

  Opgelet: Het VUTG volgt de beslissingen van de geschillencommissie bij Kind & Gezin en de beroepen die hiertegen ingesteld werden bij de Arbeidsrechtbank niet op.

  De volgende procedures dienen hiervoor in acht genomen te worden:
   

  1.  De vonnissen en arresten die het agentschap verzamelt

        De uitbetalingsactoren zenden hiertoe aan de Juridische dienst van het VUTG een afschrift van alle vonnissen en arresten via het emailadres: JuridischeDienst@vutg.be.  Het onderwerp van de e-mail vermeldt steeds “afschrift vonnis of arrest”.

        Wij vragen U de afschriften van de vonnissen en arresten te versleutelen via 7-zip en te beveiligen met een wachtwoord. Het wachtwoord moet U ons in een aparte e-mail overmaken.  Deze werkwijze is uitgewerkt om in overeenstemming te zijn met GDPR.

   

  1. De vonnissen en arresten waarover de uitbetalingsactor zelf gegronde twijfels heeft over de uitspraak van de rechter en waarvoor een vraag tot advies aan het VUTG gericht wordt:
  1. De uitbetalingsactoren zenden hiertoe aan de Juridische dienst van het VUTG een gedetailleerde vraag en een afschrift van het vonnis via het emailadres:  JuridischeDienst@vutg.be.  Het onderwerp van de e-mail vermeldt steeds “vraag tot advies over een vonnis of arrest”. 

  Wij vragen U de afschriften van de vonnissen en arresten te versleutelen via 7-zip en te beveiligen met een wachtwoord. Het wachtwoord moet U ons in een aparte e-mail overmaken.  Deze werkwijze is uitgewerkt om in overeenstemming te zijn met GDPR.

  1. De Juridische dienst van het Agentschap doet een ontvangstmelding van de vraag tot advies over een specifiek vonnis of arrest.
    
  2. De Juridische dienst onderzoekt het vonnis of arrest in het kader van de specifieke adviesvraag.  Indien de Juridische dienst van mening is dat er hoger beroep of een voorziening in cassatie moet worden ingesteld, brengt het dit advies onverwijld ter kennis van de uitbetalingsactor.
    
  3. De uitbetalingsactor geeft gevolg aan het advies van het VUTG en brengt het VUTG hiervan op de hoogte.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top